Styrelse

Ordförande

Anders Karlsson

070-5683964

V. Sekreterare

Eva Karlsson

070-2893815

Ledamot

Lukas Mattson

076-1423070

Ledamot

Jessica Lundahl

073-4139595

V. Ordförande

Kenny Åkerberg

070-3065396

Kassör

Anne-Marie Karlsson

0732414169

Suppleant

Jörgen Andersson

070-6999893

Sekreterare

Maria Karlsson

0736961539

Ledamot

Christian Hollén

070-7878263

Suppleant

Elin Svedberg

x